Surinaams-Nederlands

Geactualiseerde woordenlijst

21 juli 2022

Deze beknopte woordenlijst bevat Surinaams-Nederlandse woorden die verschillen van Nederlands-Nederlandse woorden, in betekenis of in gebruik. Soms hebben woorden weliswaar dezelfde betekenis aan beide zijden van de oceaan maar zijn zij verouderd of buiten gebruik geraakt in het Nederlands-Nederlands. Veel gebruikte leenwoorden uit andere Surinaamse talen zijn ook opgenomen. Welke woorden tot het Surinaams-Nederlands te rekenen zijn staat niet vast. Ruim 500 Surinaams-Nederlandse woorden zijn opgenomen in het Groene Boekje, de Woordenlijst Nederlandse Taal. De beknopte woordenlijst hierna bevat woorden die door sprekers en schrijvers van Surinaams-Nederlands ten minste met enige regelmaat worden gebruikt. Weinig gebruikte woorden zijn niet vermeld. Bij leenwoorden is, voor zover bekend, vermeld uit welke taal deze afkomstig zijn. Sommige woorden zijn in hun specifieke betekenis in het Surinaams-Nederlands ontstaan