Zakelijk

Mijn ervaring en expertise als toezichthouder, ad interim bestuurder en adviseur betreffen primair de aandachtsgebieden ondernemingsbesturing, interne beheersing, compliance, financiering en financiële verslaglegging.

Ik heb 35 jaar ervaring met controle van jaarrekeningen en adviesverlening namens EY en KPMG en ben als director, registeraccountant en adviseur onder meer verantwoordelijk geweest voor opdrachten bij meer dan 70 banken, een aantal verzekeringsmaatschappijen, wetgevers en toezichthouders. Voor een tiental nieuw opgezette banken was ik betrokken bij de aanvraag van een vergunning of een zogenoemde notificatieprocedure bij grensoverschrijdende dienstverlening binnen Europa.

Binnen de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heb ik een leidende rol vervuld bij de ontwikkeling van beroepsregels voor interne auditors en externe accountants van financiële ondernemingen, vooral betreffende toezicht door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en rapportages aan deze toezichthouders. 

Na mijn functie als director bij EY resp. KPMG, twee van de ‘Big Four’, was ik van oktober 2014 tot en met september 2021 zelfstandig werkzaam onder de bedrijfsnaam ‘Great Too’ voor diverse opdrachtgevers in de financiële sector en daarbuiten. Ik ben thans lid van het bestuur en treasurer bij een ngo die werkt aan het herstel en versterking van gezondheid en zorgsystemen in gebieden getroffen door oorlog en rampen.

1979 – 2011: EY en rechtsvoorgangers

2011 – 2014: KPMG

2014 – 2021: Great Too