Speeltuin aan de Waterkant

9 juni 2022, leestijd 4 minuten

In 2016 gebruikten mijn vrouw en ik tijdens verblijf in Suriname een appartement aan de Waterkant in Paramaribo. Het is dinsdag 22 november rumoerig buiten. Er komt een truck met open oplegger aanrijden. Op de truck staat een bouwsel dat doet denken aan een drakenboot. Een rechthoekige bak, afgezet met lichtgroene schubben, met een drakenkop en een drakenstaart. ‘Dat past nooit!’ roep ik meteen. Aan de overkant van de straat is een rechthoekig stuk terrein afgezet met een stenen rand waarop een hekwerk is geplaatst. In het midden is op de grond een langwerpige betonnen plaat aangebracht. Het grootste deel van de grond is bedekt met lichtgekleurd zand. We hadden geen idee waarvoor dit terrein zou worden gebruikt en maakten grappen over een speelveldje voor zwerfhonden. Achter de eerste truck komt een tweede truck aanrijden. Hierop staat een bouwsel dat waarschijnlijk op de draak moet worden geplaatst; eetbanken in de vorm van een rechthoek waarboven op houten palen een rood dak is gemonteerd. Het bouwsel is nieuw maar al beschadigd. Het dak is van metalen platen gemaakt waarin lelijke butsen en deuken zitten. 

Het is vol in de straat. De twee trucks worden begeleid door andere voertuigen waaronder een mobiele kraan. Tientallen toeschouwers bekijken het schouwspel. De mobiele kraan wordt langs de stoeprand gemanoeuvreerd. De kraanmachinist zoekt ruimte om de draak van de truck te tillen en tussen de amandelbomen door naar het afgebakende terrein te hijsen. Hij besluit om zijn voertuig met de achterkant op de stoep te zetten. Het grote aantal begeleiders en toeschouwers verhindert niet dat hij daarbij paaltjes langs het plantsoen raakt en scheefduwt. De truck met de draak komt voorrijden. Wanneer de mobiele kraan stabiel op zijn uitschuifbare poten staat kan het hijsen beginnen. De draak wordt voorzichtig van de truck getild. De kraanmachinist draait de kraan zodat de draak naar het veldje kan worden overgebracht. Hij duwt daarbij met de achterkant van de kraan een paar dikke takken van een amandelboom af. Wanneer de kraan een halve draai heeft gemaakt kan de draak worden neergelaten. De kop van de draak hangt boven het hek aan de ene zijde van het terrein en de staart van de draak hangt boven het hek aan de andere zijde van het terrein. Inderdaad, de draak is groter dan de plek die ervoor is ingeruimd. In allerijl wordt aan beide zijden van het terrein een deel van het hek verwijderd zodat de draak uit zijn penibele situatie kan worden bevrijd. Om te voorkomen dat de draak door een stuk metaal wordt gespiesd, zaagt iemand een metalen staander weg waaraan het hekwerk enkele weken geleden is aangebracht. Met aanwijzingen van de omstanders plaatst de kraanmachinist de draak op zijn plek. De eerste truck rijdt weg en maakt plaats voor de tweede. De eetbanken met dak zijn lichter dan de draak. Het kost weinig moeite om deze op de draak te plaatsen. In de dagen erna ontstaat om de draak een speeltuin. Er worden ook houten torens annex schommels en glijbanen geplaatst.

Deze klus is op zijn Surinaams uitgevoerd. Er is lang gewerkt aan de voorbereiding van het terrein en de afrastering. Daarbij heeft men over het hoofd gezien hoeveel ruimte de draak nodig heeft. Hij is te lang en past niet tussen het hek. Dat wordt voor een deel verwijderd. De paaltjes langs het plantsoen, die eerst provisorisch waren geplaatst en later opnieuw zijn vastgezet, staan achter de draak scheef omdat de kraan ertegenaan is gereden. De amandelboom is een paar takken kwijtgeraakt. 

De speeltuin is een donatie van een Chinees houtverwerkingsbedrijf. Begin februari 2017 is de speeltuin aan de overkant van ons huis – met draak, twee torens annex schommels en glijbanen – klaar en wordt opengesteld voor het publiek. Het is er druk. Kinderen klimmen over de draak die met veel moeite op zijn plaats is getakeld. De schommels en glijbanen zijn continu in gebruik. 

Al binnen een jaar blijkt dat het materiaal dat is gebruikt voor de speeltuin van inferieure kwaliteit is en de draak en torens een slechte constructie hebben. Bezoekers klagen over loszittende planken, uitstekende spijkers en scherpe delen. De kop van de draak lijkt het te begeven. Doordat planken zijn losgeraakt is de constructie niet meer stabiel. De torens en de draak worden gebruikt als afvalcontainers. Het onderhoud laat te wensen over, daar is in feite geen sprake van. De speeltuin is in gebruik genomen door tientallen zwervers en daklozen die er hun dag- en nachtverblijf van maken. Het hek om de speeltuin is vernield zodat zij dag en nacht toegang hebben tot hun verblijf.

De speeltuin met de houten draak en torens wordt op 8 juni 2022 ontmanteld. Volgens de Surinaamse media verkeerde de speeltuin al geruime tijd in zeer slechte staat, terwijl deze pas begin 2017 was opgeleverd. De draak is ruim vijf jaar oud geworden.

Dit artikel is mede gebaseerd op een hoofdstuk uit mijn boek ‘Een bank in Suriname – Pe a moni de?’