Internationaal rijbewijs bureaucratische folklore

Suriname en Nederland hebben dezelfde taal

28 november 2021, leestijd 4 minuten

De Surinaamse regering vraagt de diaspora om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. Het enthousiasme hiertoe wordt vergroot wanneer zo veel mogelijk belemmeringen worden weggenomen. Het moet zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt om naar Suriname te komen voor vakantie of werk, of om in Suriname te investeren. Daartoe kan bijvoorbeeld het vereiste internationaal rijbewijs worden afgeschaft.

Elk land ontwikkelde in het verleden een rijbewijs, waarvan de tekst in de landstaal was gesteld. Het was dus vaak lastig om te beoordelen welke rijbevoegdheid een buitenlandse bezoeker had. Daarom is het internationaal rijbewijs vastgesteld, een vertaling in meerdere talen van het nationaal rijbewijs, zodat men begrijpt welke voertuigen iemand mag besturen. Een bestuurder moet naast het internationaal rijbewijs, het nationaal rijbewijs bij zich dragen. Dat laatste blijft het officiële document. In de Europese Unie zijn de rijbewijzen inmiddels geharmoniseerd, zodat iemand met een rijbewijs afgegeven binnen de Europese Unie er in de hele Europese Unie mee mag rijden. In Nederland is de verplichting voor bezoekers van buiten de Europese Unie om naast het nationaal rijbewijs een internationaal rijbewijs bij zich te dragen, afgeschaft. Er is voldoende kennis over buitenlandse rijbewijzen bij de instanties. Men mag hiermee rijden bij bezoek voor werk of vakantie. Gaat men in Nederland wonen, dan mag men nog 185 dagen met het rijbewijs blijven rijden. Daarna is een Nederlands rijbewijs nodig.

Volgens informatie van het Surinaamse consulaat in Nederland dienen personen die een bezoek brengen aan Suriname en een motorrijtuig willen besturen, een geldig buitenlands nationaal en een geldig internationaal rijbewijs in hun bezit te hebben. Personen die niet in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs kunnen in Suriname een rij-toestemmingsbewijs aanvragen bij de afdeling Rijbewijzen op het Bureau Nieuwe Haven in Paramaribo, na overlegging van een geldig buitenlands nationaal rijbewijs, een paspoort met visum en een stortingsbewijs van de leges ad SRD 150, te betalen bij de Centrale Betaaldienst aan het Kerkplein 1 of bij de Sub-Betaaldienst aan de mr. J. Lachmonstraat 167. Wanneer het buitenlandse nationaal rijbewijs of het buitenlandse internationaal rijbewijs niet in het Nederlands of het Engels is gesteld, dient de tekst vertaald te worden door een officiële instantie. Dat is al met al een hele poespas en kan de nodige tijd duren. Bezoekers kunnen zich deze tour de force en sightseeing Paramaribo voor een rij-toestemmingsbewijs besparen door in het land van herkomst vóór vertrek al een internationaal rijbewijs aan te vragen. 

Het nationaal rijbewijs moet tijdig worden verlengd. Houders van een Surinaams rijbewijs die in Nederland wonen, kunnen bij het consulaat hun rijbewijs laten verlengen of een internationaal rijbewijs aanvragen. Voor het verlengen van een rijbewijs moet een aanvraagformulier in tweevoud worden ingevuld. Voorts moet worden overlegd een kopie van het rijbewijs, drie pasfoto’s, een origineel internationaal uittreksel – niet ouder dan een maand – van de gemeente waar de aanvrager staat ingeschreven, voorzien van handtekening van de gemeenteambtenaar en een stempel, een kopie van de echtscheidingsakte als de gehuwde naam staat vermeld in het rijbewijs en de aanvrager inmiddels is gescheiden, of een kopie van de overlijdensakte wanneer de partner is overleden, en een originele gezondheidsverklaring niet ouder dan een maand over de medische geschiktheid om een motorvoertuig te besturen, voorzien van handtekening van de arts en stempel. De verlenging van een rijbewijs kost € 90, tenzij het vervallen is. In dat geval lopen de kosten op naarmate het rijbewijs langer vervallen is. Pas nadat de aanvraag volgens het consulaat aan de vereisten voldoet, wordt de aanvrager medegedeeld om tot betaling over te gaan. De aanvraag wordt doorgeleid naar de desbetreffende instantie in Paramaribo. De wachttijd is gesteld op minimaal drie maanden. Voor het aanvragen van een internationaal rijbewijs is de procedure gelijk, volgens de website van het consulaat, behalve dat geen gezondheidsverklaring nodig is. De kosten hiervan zijn niet vermeld. De procedures zijn nodeloos ingewikkeld en duren veel te lang.

Volgens informatie op de internetsite van het Korps Politie Suriname, gelden voor aanvragen in Suriname vergelijkbare regels. Een aanvraag voor verlenging van een rijbewijs kan pas worden ingediend op de dag waarop het rijbewijs is vervallen of daarna. De betaling van de leges kan slechts plaatsvinden door storting bij de Centrale Betaaldienst, Hakrinbank, VCB Bank, Landbouwbank of DSB. Ook hiervoor is dus een rondrit door Paramaribo nodig, waarbij de aanvrager zich bij meerdere loketten moet melden. Daarenboven moet nog eens SRD 250 worden betaald op de afdeling Rijbewijzen voor de administratieve afhandeling. Een internationaal rijbewijs moet ten minste twee weken voor vertrek worden aangevraagd. Bij aanvragen tot een week voor vertrek moet een ticket worden overlegd. Het is overduidelijk dat de Surinaamse aanvraagprocedures voor rijbewijzen en rij-toestemmingsbewijzen door automatisering sterk kunnen worden vereenvoudigd en versneld, waarbij allerlei overbodige handelingen en paperassen kunnen worden afgeschaft.

In Nederland kan een rijbewijs op elk moment worden verlengd bij de gemeente, door overlegging van twee pasfoto’s, het huidige rijbewijs en betaling van de kosten, gemiddeld circa € 40. De gemeente weet of de aanvrager is gescheiden of dat een partner is overleden. De aanvrager hoeft geen formulieren in te vullen en niet naar een andere locatie om te betalen. Het nieuwe rijbewijs kan binnen vijf werkdagen worden opgehaald. Een internationaal rijbewijs kan in Nederland worden gekocht in een ANWB-winkel, door overlegging van het Nederlandse rijbewijs, twee pasfoto’s en betaling van € 18,95 of € 24,95, afhankelijk van het type. Het is in een paar minuten geregeld.

Vroeger kon een bezoeker uit Nederland in Suriname gedurende twee weken gebruik maken van een Nederlands rijbewijs. Dat is afgeschaft, waarschijnlijk omdat de toenmalige regering niet zo enthousiast was over Nederland. Maar waarvoor is het internationaal rijbewijs ook alweer bedoeld? Het is een vertaling in meerdere talen van het nationaal rijbewijs, zodat iedereen begrijpt welke voertuigen de persoon mag besturen. De officiële landstaal van Suriname is Nederlands, en laat dat nu ook toevallig de officiële landstaal van Nederland zijn. Het internationaal rijbewijs voor Nederlanders in Suriname is overbodige bureaucratische folklore en kan worden afgeschaft.

Gepubliceerd in De West