Fitch heeft Suriname een lagere rating gegeven

3 december 2020, leestijd 2 minuten

Mensen die bekend zijn met de financiële wereld begrijpen waarschijnlijk wat dit betekent, maar voor veel mensen is dit een onbegrijpelijke tekst. De Surinaamse kranten schrijven over dit nieuws, maar hun artikelen zijn niet altijd duidelijk. Zinnen uit het persbericht van Fitch hebben zij soms met Google Translate vertaald en in hun artikelen opgenomen. Dat leidt af en toe tot klinkklare nonsens. Ik zal in eenvoudige taal proberen uit te leggen wat er aan de hand is.

Een rating agency is een bureau dat beoordeelt of overheden of bedrijven hun schulden kunnen terugbetalen. In het Nederlands noemen we dat meestal een kredietbeoordelingsbureau. De uitkomst van de beoordeling is de rating, in het Nederlands de kredietbeoordeling. Daarvoor worden meestal letters gebruikt met een bepaalde betekenis, alsof het een rapportcijfer is. Fitch Ratings is zo’n Amerikaans bedrijf dat de kredietwaardigheid beoordeelt.

Fitch kijkt naar verschillende schulden van de Surinaamse overheid en geeft daarbij een rating af. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schulden die binnenkort moeten worden afgelost (kortlopend) en schulden die pas over een aantal jaren moeten worden afgelost (langlopend). Verder kijkt Fitch apart naar schulden in Surinaamse dollars en naar schulden in andere muntsoorten (of vreemde valuta, zoals Amerikaanse dollars).

In de tijd van de regering-Bouterse heeft Suriname veel geld geleend door obligaties in Amerikaanse dollars te plaatsen. Dat betekent dat beleggers een obligatie kopen en daarmee een lening geven aan Suriname. Over de lening krijgen zij rente vergoed. Na een aantal jaren moet de lening worden afgelost. Suriname heeft al een tijdje moeite om rente te betalen voor de obligatieleningen. Daarom heeft Fitch eind oktober Suriname voor de langlopende schulden in vreemde valuta een rating C gegeven, wat betekent dat Fitch het kredietrisico van Suriname uitzonderlijk hoog vindt. De kans dat Suriname niet kan betalen was dus al uitzonderlijk hoog.

De afgelopen maand kon Suriname weer de rente voor een obligatie niet betalen. Volgens het contract heeft Suriname dan 30 dagen de tijd om iets af te spreken met de mensen waarvan geld is geleend, maar dat is niet gelukt. Die 30 dagen zijn al voorbij. Daarom vindt Fitch dat Suriname nu echt een wanbetaler is voor een deel van de schulden. Fitch geeft daarom een rating RD. Dat betekent restricted default, ofwel beperkte wanbetaling. Aan sommige verplichtingen voldoet Suriname nog wel. Fitch geeft normaal gesproken ook een rating voor de langlopende schulden van Suriname in Surinaamse dollars. Deze rating heeft Fitch nu ingetrokken omdat Fitch te weinig informatie heeft om een nieuwe rating te geven.

Al vanaf eind oktober is de Surinaamse regering aan het onderhandelen over de leningen. Suriname probeert uitstel van betaling te krijgen of een lagere rente. Misschien willen de houders van de obligaties wel een deel van de schuld kwijtschelden. Zoals het er nu voor staat wordt het erg moeilijk om de schulden terug te betalen want het totaal van de schulden van Suriname is veel hoger dan het bedrag dat alle personen en bedrijven in Suriname in een jaar verdienen.

Gepubliceerd op LinkedIn