Celstraf ex-governor Centrale Bank van Suriname

Twee registeraccountants achter de tralies

1 februari 2022, leestijd 3 minuten

De Surinaamse kantonrechter Maytrie Kuldip Singh heeft maandag 31 januari 2022 een viertal personen veroordeeld tot celstraffen en boetes voor malversaties bij de Centrale Bank van Suriname, zo melden de Surinaamse media. Onder de bezielende leiding van de nog voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, hebben zij onder meer op niet-toegestane wijzen middelen onttrokken aan de centrale bank om te voorzien in de onverzadigbare behoefte aan geld van de regering-Bouterse. De rechter achtte het door het Openbaar Ministerie ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Zo kocht de centrale bank voor ruim USD 100 miljoen zeventien panden ‘van de Staat’. De waarde en eigendom van de panden werd door de centrale bank niet goed getoetst. Ongeveer de helft van de panden bleek niet het eigendom te zijn van de Staat maar van stichtingen bestuurd door een thans voortvluchtige Nederlandse adviseur van Hoefdraad. Aankoop van onroerend goed anders dan voor eigen gebruik door de centrale bank is bij wet verboden. De centrale bank verstrekte bijna SRD 3 miljard (circa euro 130 miljoen) aan ongedekte kredieten – in feite monetaire financiering – aan het ministerie van Financiën. Volgens de weekbalans van 21 januari 2022 bedraagt de geconsolideerde vlottende schuld van de Staat aan de centrale bank nog steeds ruim SRD 8,5 miljard (circa euro 370 miljoen).

De veroordeelden wordt onder meer deelname aan een criminele organisatie, ambtsverduistering, witwassen, corruptie, valsheid in geschrifte en vervalsing van bescheiden door ambtenaren verweten. De middelen van de centrale bank zijn volgens de rechter op grove wijze verkwist. Volgens Kuldip Singh is ex-governor Robert van Trikt met een bewust doel als governor bij de centrale bank geplaatst om andere belangen te dienen, met name zijn eigen financiële belangen en dat van de toenmalige minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. Er is getracht bewijsmateriaal weg te maken door een harde schijf van een computer onbruikbaar te maken.

Het accountants- en adviesbureau Orion van Van Trikt en zijn zakenpartner registeraccountant Ashween Angnoe, werd ingeschakeld door de centrale bank voor werkzaamheden die ten dele de Staat betroffen. Met betalingen door de centrale bank aan Orion werden onder meer leningen van Orion en leningen van de echtgenote van Van Trikt afgelost. De registeraccountants hadden volgens de rechter moeten weten dat hun handelen ongepast was en dat sprake was van grootschalige corruptie. De handelingen van de veroordeelden hebben naar het oordeel van de rechter geleid tot toename van de staatsschuld, geldontwaarding, ontwrichting van de economie en financiële malaise. 

Ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs van de centrale bank en voormalig lid van de raad van commissarissen van de Centrale Landsaccountantsdienst, Faranaaz Alibaks-Hausil, is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, onder aftrek van voorarrest, en SRD 100.000 (circa euro 4.400) boete of subsidiair tien maanden cel. Ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, onder aftrek van voorarrest, en SRD 150.000 (circa euro 6.600) boete of subsidiair twaalf maanden cel.

De zakenpartner van Van Trikt bij het accountants- en adviesbedrijf Orion, registeraccountant Ashween Angnoe, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, onder aftrek van voorarrest, en SRD 150.000 (circa euro 6.600) boete of subsidiair twaalf maanden cel. Ex-governor van de centrale bank, registeraccountant Robert van Trikt, is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf, onder aftrek van voorarrest, en SRD 500.000 (circa euro 22.000) boete of subsidiair zestien maanden cel. De rechter eiste verbeurdverklaring van het kantoorpand van Orion en een in beslag genomen voertuig van Angnoe, alsmede terugbetaling van wederrechtelijk verkregen voordeel van euro 625.000.

De rechter wees er fijntjes op dat sprake was van een gebrek aan toezicht door de Raad van Commissarissen, die de dans voorlopig lijkt te ontspringen.