Belang van duidelijke informatie

Bericht van centrale bank is ambtelijke taal

9 juni 2021, leestijd 3 minuten

De regering-Santokhi heeft, ondanks de grote fouten die zij maakt, goede plannen. De realisatie daarvan laat om meerdere redenen lang op zich wachten. Het is daarom belangrijk dat de regering en andere overheidsinstellingen duidelijke informatie geven aan het volk over de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen. Op social media zijn allerlei berichten te vinden van overheidsinstanties waarmee burgers en bedrijven worden geïnformeerd. Sommige zijn nuttig, andere zijn zinloos. Regelmatig worden taalfouten gemaakt of kloppen formuleringen niet. Een ander hardnekkig Surinaams probleem is dat officiële instanties lijken te menen dat hun berichten aan belang winnen door ouderwets, wollig en gewichtig taalgebruik. Helaas worden de berichten daardoor moeilijk leesbaar en snappen weinigen er wat van.

Begin juni 2021 heeft Suriname op aandringen van het IMF eindelijk de kunstmatige koers van de SRD losgelaten. De koersontwikkeling wordt aan de markt overgelaten. De centrale bank berekent driemaal per dag de gemiddelde koers van aan- en verkopen door de algemene banken en de wisselkantoren en plaatst deze op haar website. De centrale bank schreef hierover een naar mijn mening voor het grote publiek lastig leesbaar ‘communiqué’, geen notitie of memo. De meeste nieuwsmedia kopiëerden de tekst vrijwel ongewijzigd in hun nieuwsberichten, waardoor de informatie aan het publiek er niet toegankelijker op werd. 

Ik heb hierna de tekst van het communiqué zonder ondertekening opgenomen en daarna een suggestie voor een tekst met minder dan de helft van de woorden, waarmee het publiek naar mijn mening beter zou zijn geïnformeerd. 

Wat schreef de Centrale Bank van Suriname?

COMMUNIQUÉ – WIJZIGING WISSELKOERSARRANGEMENT – 05-06-2021

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) brengt met betrekking tot het wisselkoersarrangement en de wisselkoers het volgende ter algemene kennis.

De Bank verlaat per 7 juni 2021 ingevolge de Resolutie van 3 juni 2021 No. 6778/21 (S.B. 2021 No. 76) het toen geldend beheerst-zwevend wisselkoerssysteem en adopteert een flexibel wisselkoerssysteem. Aanleiding hiertoe is de overstap van de Bank naar de uitvoering van een nieuw monetair beleidsraamwerk, waarbij niet de wisselkoers doch de basisgeldhoeveelheid als beleidsvariabele voor de beheersing van inflatie van toepassing zal zijn. Een flexibel wisselkoerssysteem zal ondersteunend zijn aan het nieuw beleidsraamwerk en zal daarmede effectief zijn bij inflatiebeheersing. 

Het flexibel wisselkoerssysteem impliceert dat de Bank wisselkoersen noteert die door middel van het vraag- en aanbodmechanisme tot stand komen. Dit houdt in dat zij vanaf 7 juni 2021 aan de hand van de transactievolumes en de koersnoteringen der algemene banken en wisselkantoren driemaal per dag de gewogen gemiddelde aan- en verkoopkoersen berekent en publiceert, namelijk omstreeks 10:00u, 12:30u en 15:00u. De eerste wisselkoersnoteringen van de Bank op basis van het flexibel wisselkoerssysteem zijn aldus op 7 juni 2021 omstreeks 10:00u beschikbaar. De wisselkoersnoteringen van de andere buitenlandse valuta’s dan de US-dollar en de euro worden door de Bank vastgesteld aan de hand van de internationale kruiskoersnoteringen, met inachtneming van de gewogen gemiddelde wisselkoersen van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De dagelijkse koersnoteringen worden vooralsnog gepubliceerd op de website van de Bank. Hiermede komt tevens de per 1 maart 2021 ingestelde bandbreedte met een minimum- en maximumverkoopkoers voor de USD te vervallen.

De bedoeling is dat op korte termijn een platform voor de valutahandel wordt ontwikkeld, waarop algemene banken en wisselkantoren op een transparante en geordende wijze vreemde valuta zullen kunnen verhandelen. Zodra het valutahandelsplatform operationeel is, zullen de transactievolumes en -koersen op dit platform eveneens worden meegenomen voor de berekening van de gewogen gemiddelde wisselkoersen.

De Bank attendeert eenieder erop dat de onder haar toezicht staande algemene banken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee het publiek wisseltransacties mag verrichten.

Wat had de Centrale Bank van Suriname kunnen schrijven?

Nieuwe regels valutakoersen

De Centrale Bank van Suriname hanteert vanaf 7 juni 2021 vrije valutakoersen en nieuw monetair beleid. De inflatie wordt beheerst door de geldhoeveelheid in SRD’s te beperken en de rente te verhogen.

De centrale bank zal driemaal per dag – rond 10.00 uur, 12.30 uur en 15.00 uur – de gemiddelde koersen berekenen van aan- en verkopen van Amerikaanse dollars en euro’s door algemene banken en wisselkantoren en deze op haar website zetten. De koersen van andere vreemde valuta worden daarvan afgeleid aan de hand van internationale koersen.

De centrale bank wil binnenkort een platform ontwikkelen voor transparante en geordende valutahandel. Wanneer het platform werkt worden deze aan- en verkopen ook meegenomen voor de berekening van de wisselkoersen. Alleen algemene banken en wisselkantoren met een vergunning van de centrale bank mogen vreemde valuta aankopen en verkopen.