Valutawet bekrachtigd, het Surinaamse volk betaalt

26 maart 2020, leestijd 3 minuten

Het voorstel voor de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is na een lange vergadering om vijf uur in de morgen van zaterdag 21 maart 2020 door De Nationale Assemblée aangenomen. Vrijwel alle maatschappelijke geledingen laten van zich horen. De Surinaamse Bankiersvereniging, De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Algemene Aannemers Vereniging, cambiohouders, politieke partijen van de oppositie, vakbonden, en andere representatieve organisaties wijzen op de ontwrichtende gevolgen van de wet, die de waarde van de Surinaamse dollar (SRD) niet zal herstellen. President Desi Bouterse laat zich van zijn ‘invoelende kant’ zien. Ieder weldenkend mens is tegen de wet maar hij bekrachtigt de wet maandag 23 maart door ondertekening. Het is voor de verkiezingen zijn laatste reddingsboei. De banken en het volk gaan hiervoor betalen. De overheid benadrukt bij deze gelegenheid dat er geen cash valutatransacties meer gedaan mogen worden en dat de vraag naar Amerikaanse dollars (USD) daardoor stopt. Vreemde valuta op een rekening bij een bank mogen worden opgenomen maar kunnen niet in Suriname voor aankopen worden gebruikt. Omwisseling tegen SRD kan alleen bij een bank of een cambio tegen de officiële koers die wordt bepaald door de centrale bank. De overheid verwacht een positief effect van de maatregelen op de koers van de SRD.

De ministers Gillmore Hoefdraad van Financiën en Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme hebben de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met de staatsbanken Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en de Volkscredietbank (VCB) en ondernemer Chotelal. Chotelal zou bereid zijn om zijn ‘eigen’ valuta tegen zeer redelijke koersen – ‘substantieel beneden wat er nu op de markt heerst’ – aan de importeurs van basisgoederen ter beschikking te stellen. De importeurs kunnen hun SRD bij SPSB en VCB ruilen tegen USD. Volgens minister Hoefdraad heeft de crisis die vanwege het virus is ontstaan, verschillende lagen van de samenleving getroffen. We konden erop wachten dat de regering het coronavirus als oorzaak van de problemen zou aanmerken. Bouterse informeert de vakbeweging maandag 23 maart over de gunstige regeling voor de import van basisgoederen. De importeurs zullen de USD volgens Bouterse voor 5,85 SRD kunnen verkrijgen. Bouterse zegt driemaal dat dit de koers is waartegen zij de vreemde valuta kunnen aankopen en legt uit dat de wet wordt afgekondigd ondanks de bezwaren die zijn geuit, om ordening te brengen in het valutaverkeer. Later op de dag blijkt dat de president zich heeft vergist. De USD zullen tegen een koers van 8,50 beschikbaar worden gesteld. De officiële koers van de CBvS is 7,52.

We gaan even voorbij aan het feit dat Bouterse geen idee had waar hij over sprak toen hij de koers noemde waartegen de importeurs USD kunnen kopen. Bouterse en zijn coalitie proberen met machtsmiddelen door gelegenheidswetgeving de koers van de SRD op niveau te houden en hebben daarbij de hulp van een bevriende ondernemer nodig. Laten we ook voorbijgaan aan de waanzin van deze belangenverstrengeling en dit nepotisme. Het is bekend dat Chotelal op alle mogelijke manieren wordt bevoordeeld door de overheid en daarom bereid is om Bouterse op alle vlakken te ondersteunen. Dat de overheid alleen de staatsbanken hiervoor inschakelt verrast ook niemand meer. Ik wil mij beperken tot de vragen waarom Bouterse dit doet en wat de gevolgen kunnen zijn.

Bouterse heeft bij de verkiezingen de steun nodig van zijn achterban. Er is hem alles aan gelegen om op korte termijn verdere prijsstijgingen in de winkels tegen te gaan en de prijzen te laten dalen. Chotelal heeft zijn ziel verkocht aan de duivel en wordt nu als reïncarnatie van Robin Hood gepresenteerd, de redder van volk en natie. De overheid laat zich ringeloren door een ondernemer en vice versa. De gevolgen hiervan zijn dat de werkelijke waarde van de SRD nog verder wordt uitgehold en in de loop van het jaar zal imploderen. Bouterse speculeert erop dat dit pas na de verkiezingen gebeurt. En wie betaalt de rekening? Ik neem aan dat Chotelal niet de reïncarnatie van Robin Hood is, maar de USD tegen een vriendenprijsje van de CBvS verkrijgt. De CBvS incasseert in dat geval grote verliezen door het verschil tussen de officiële koers en de werkelijke waarde van de SRD. Het eigen vermogen van de CBvS is al fors negatief en er worden geen jaarrekeningen gepubliceerd, dus wat maakt het uit? En waar komen de USD vandaan? De CBvS heeft zelf geen deviezenreserves meer dus worden de vreemde valuta die aan Chotelal beschikbaar worden gesteld hoogstwaarschijnlijk onttrokken aan de kasreserves in vreemde valuta van de banken. Zij zullen nog langer moeten wachten op hun geld. Uiteindelijk betaalt het Surinaamse volk de rekening omdat de Surinamers de komende tientallen jaren meer belasting zullen moeten gaan betalen om de verliezen en het negatieve eigen vermogen van de CBvS te compenseren. Bovendien is het maar de vraag of zij hun spaargeld dat als kasreserve via de banken bij de CBvS is gestald, ooit terug zullen krijgen. Deze overheid heeft een onverzadigbare behoefte aan geld. De gevolgen hiervan zullen pas in volle omvang blijken nadat de nieuwe regering na de verkiezingen is aangetreden.

Gepubliceerd in De West